ÚOCHB

Drug discovery

Skupina Pavla Majera
Vědecko-servisní skupina
CHEM cluster

O naší skupině

Hlavním posláním skupiny Drug Discovery je návrh a syntéza biologicky aktivních sloučenin. Spolupracujeme s Drug Discovery Group na Johns Hopkins University (JHU) v Baltimoru v USA na několika projektech spojujících naše zkušenosti s chemií s odborností JHU v biologii a medicíně. Společně vyvíjíme proléčiva glutaminového antimetabolitu 6-diazo-5-oxo-L-norleucinu (DON), inhibitorů glutamátkarboxylové peptidázy II (GCPII), decitabinu a mebendazolu. Proléčiva cílí na rakovinné buňky a selektivně dodávají aktivní léčiva, čímž snižují jejich toxicitu. Tyto sloučeniny mohou najít uplatnění jako nová terapeutika rakoviny i neurodegenerativních a autoimunitních onemocnění. Byly patentovány a některé z nich v současné době procházejí preklinickým testováním.
image